"קופת הגמל להשקעה – מהפכה בחיסכון"

חסכון נזיל עבור הילדים/נכדים-הגדלת הקצבה לפנסיה-חסכון לכל מטרה יתרונות קופת הגמל להשקעה:

 

  • ניתן להפקיד עד 70,000 ₪ בשנה, כסכום חד-פעמי או כהפקדה חודשית שוטפת.
  • כספי החיסכון נזילים וניתנים למשיכה בכל עת.
  • הכספים חייבים במס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, כנהוג באפיקי השקעה אחרים, בעת משיכה הונית לפני גיל פרישה.
  • החל מגיל 60, ניתן לקבל את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס וליהנות גם מפטור מתשלום מס רווח הון.
  • מבחר מסלולי השקעה לבחירתך, המאפשרים לך לנהל את כספי החיסכון בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, ואף לשלב בין כמה מסלולים.
  • המעבר בין מסלולי ההשקעה, בין קופות ובין גופים מנהלים, אינו נחשב כאירוע מס ואינו מחייב בתשלום מס רווח הון.

 

ידידים ביטוח